Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý ERP được thiết kế giúp các mô hình, các doanh nghiệp khi họ phát triển và để tinh giản các quy trình quan trọng của bạn.

Đổi lại, điều này cho phép bạn tiếp tục tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất và để phản ứng nhanh chóng và chính xác với các cơ hội thị trường mới và chăm sóc khách hàng. Từ việc quản lý tài chính tiên tiến đến quản lý chuỗi cung ứng cho đến bán hàng và hơn thế nữa, CNMV ERP cung cấp cho các công ty các công cụ mà bạn cần để thúc đẩy tăng trưởng và thúc đẩy lợi nhuận cho bạn.

Các hạng mục mà ERP cung cấp cho bạn là:

Quản lý tài chính

Kết hợp quản lý tài chính mạnh mẽ với sự thông minh trong kinh doanh để thúc đẩy việc ra quyết định thông minh và nhanh hơn đối thủ.

Quản lý đặt hàng

Đẩy nhanh tiến trình đặt hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng cách nêu doanh số bán hàng, tài chính và hoàn thành để định giá, quản lý đơn đặt hàng bán hàng và quản lý lợi nhuận.

Quản lý sản xuất

Hãy đưa sản phẩm của bạn ra thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả bằng cách tận dụng khả năng hiển thị thời gian thực vào quy trình quản lý sản xuất.

Quản lý chuỗi cung ứng

Xác định, thực hiện và hỗ trợ các kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng / phân phối từ một nền tảng hợp tác duy nhất.

Kho hàng

Quản lý hàng tồn kho cuối cùng và hậu cần trong nước / xuất khẩu trong thời gian thực đồng thời giảm thiểu tổng chi phí lưu kho.

Công việc hành chính.

Cải thiện độ chính xác của các quy trình thu mua để trả tiền và tối ưu hóa  chắc chắn về chi phí của doanh nghiệp.

Quản lý nguồn nhân lực

Tối đa hoá giá trị con người và giảm thiểu chi phí quản lý với mô hình tích hợp với mô hình HCM.